Våra tjänster

 
bild2

INDIVIDUELL COACH
En del kan behöva en coach som stöd. Det kan vara någon att prata med för att kunna hantera sin vardag. De finns för att hjälpa till med exempelvis läkarbesök, handla, jobbsökande, läxor, planering av ekonomin etc.

ENSKILD TERAPI
Det kan vara så att man behöver träffa en psykolog för att reda ut visa känslor. Vi hjälper till att hitta rätt person att prata med.

STÖD FÖR LIVET
Utgångspunkten för oss är individen inte hur vi har planerat verksamheten. Tillsammans med individen gör vi en plan. Den ska vara individuell och speciellt anpassad för att hen ska få bättre förusättnignar till ett fungerande liv. Vi arbetar med KBT, kognitiv beteendeterapi, som går ut på att man lär sig att hantera svåra situationer och hittar nya sätt att tänka.

FAMILJEHEM Det är endast familjer som kan visa upp lång erfarenhet samt goda omdömen som får ta hand om de ungdomar som vi hjälper. Det sker löpande kontakt mellan oss och socialsekreteraren för att säkerställa att placeringarna fungerar som det ska. Om något mot förmodan inte star rätt till finns vi till förfogande.

JOURHEM Vid akuta fall där individen behöver ta sig hemifrån omedelbart har vi familjehem som står beredda att hjälpa till samma dag. Vi hjälper sedan till att flytta individen till våra andra boendeformer.

TRÄNINGSLÄGENHET Det finns också träningslägenheter där man bor ensam men får stöd av en vuxen. Detta är för de individer som har haft det antingen tuft och/eller efter en behandling. Dessa lägenheter är placerade i mellansverige Det som ingår i detta är en personlig coach som ser till att man kommer igång med arbete, fritid, socialt umgänge och ekonomi. I träningslägenheterna och stödboenden är det en förutsättning att man klarar av att ta eget ansvar och följa de regler som råder. Ett exempel är att vi kräver att man avstår från alla slags droger.