Ansökan om att bli familjehem

 
bild5

Seven utreder familjer för placering av ungdomar i samråd med socialtjänsten som fattar beslut om en familjehemsplacering utifrån 4 kap. 1 SoL.

Familjehemsplaceringen sker över en viss period. Målet med familjehemmet är att ge stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem med en god integrering i det svenska samhället.
Utifrån individens och socialtjänstens beslut kommer barnet att stegvis uppfostras till att kunna leva i ett självständigt liv.

Alla våra placeringar genomgår en hälsoundersökning för att kunna säkerställa barnets mående.

Enkät för familjehem ansökan

Personuppgifter

* Personnr

* Förnamn & efternamn

* E-post

* Mobil

* Adress

* Postnr

* Ort

Enkät för familjehem

* Är du svensk medborgare?

Om nej, i vilket land har du medborgarskap?

* Finns du i det svenska belastningsregistret?

* Är du dömd i något annat land?

* Lider du av någon form av missbruk?

* Har du tidigare i ditt liv haft problem med någon form av missbruk?

Om ja, vilken typ och hur länge har du varit fri från det?

* Vart är du folkbokförd?

Har du någonsin varit folkbokförd på annan ort? I sådant fall, vart?

* Civilstatus

* Vad är den sammanlagda årsinkomsten? Uppskattningsvis.

* Har du barn?

Om ja, hur många och hur gamla är de?

Hur många av barnen bor idag i samma hushåll som dig?

* Boendeform

* Hur stor är din bostad?

* Får ungdomen ett eget rum?

* Är hemmet rökfritt?

* Är hemmet djurfritt?

Om nej, vad finns det för djur i lägenhet?

* Hur förhåller du dig till tanken på djur?

* På vilket avstånd finns närmaste skola belägen från lägenheten?

* På vilket avstånd finns närmaste vårdcentral belägen från lägenheten?

* Finns det goda bussförbindelsen i närheten av lägenheten?

* Har du tidigare erfarenhet av att vara familjehem?

* Har du personliga erfarenheter som skulle vara positiva om du blev familjehem?

* Har du goda språkkunskaper i det svenska språket?

* Talar du andra språk än svenska? Om ja, vilka?

* Har du någon form av fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning?

Om ja, förklara!

* Har du någon form av psykisk ohälsa?

Om ja, vad och vilken typ av vård har du sökt?

* Har du någon allergi?

Om ja, vilken/vilka?

* Har du tidigare lidit av fysisk eller psykisk ohälsa?

Om ja, förklara!

* Har du tidigare haft ekonomiska svårigheter?

Finns det eller har det funnits betalningsanmärkningar hos kronofogden i ditt namn?

Om ja, vad var orsaken och påverkas du av detta idag?

* Har du B-körkort, och tillgång till bil?

* Vad har du för fritidssysselsättningar?

* Är du fysiskt aktiv på din fritid? Om ja, delge!

* Vilken religiös livsåskådning tillhör du?

* Hur utövar du din tro?

* Vad har du för inställning till andra religiösa livsåskådningar?

* Födelseland

* Vart växte du upp och hur var din uppväxt?

* Vilka växte du upp med?

* Hur ser relationen mellan dig och din familj ut idag?

* Vad är det positiva mad att ha en god relation till sin familj?

* Anser du att du varit med om något dramatiskt i ditt liv? Om ja, hur har det påverkat dig?

* Vad har du för utbildning?

* Vad är dina tidigare yrkeserfarenheter?

* Hur anser du att din bakgrund kan vara till nytta för att hjälpa ungdomen in i ett nytt stabilt liv:

* Arbetar du idag?

Om nej, vad är din huvudsakliga inkomstkälla?

Om ja, vad har du för yrke?

* Din tjänst är:

* Studerar du?

Om ja, till vad och hur lång tid är det kvar på din utbildning?

* Ge en kort beskrivning av din fritid:

* Är du aktiv i någon form av förening? Om ja, vilken?

* Hur ser din bekantskapskrets ut? Beskriv!

* Anser du att din nutida livsstil är anpassat för en ungdom?

* Skulle du kunna anpassa ditt liv och allt vad det innebär för ungdomens bästa?

* Anser du att din nutida livssituation är trygg för att utgöra hemmet för en ungdom:

* Hur skulle du beskriva din yrkesframtid?

* Hur ser du på din framtida roll som familjehem?

* Hur ser du att en ungdom passar in i detta?

* Vad tror du att det innebär att vara familjehem?

* Kommer du finnas som stöd i sociala sammanhang? På vilket sätt?

* På vilket sätt tycker du att ett barn/ungdom ska sysselsättas?

* Tror du att det kommer finnas ett ansvar på dig som familjhem när det gäller ungdomens vård, skola och aktivitet?

* Hur ser du på uppfostran? Har du några speciella regler i ditt hem?

* Hur hanterar du en situation då de överenskomna reglerna bryts?

* Vart anser du att din plats är i barnets/ungdomens liv?

* Anser du att det är viktigt att ha ett genuint intresse och vara aktiv i barnets/ungdomens liv?

* Nämn tre egenskaper som gör dig till rätt människa för denna uppgift:

* Anser du att du är en trygg och stabil person?

* Ansöker du om att bli familjehem i ett ekonomiskt syfte?

* Bekräftar du att de uppgifter du uppgett är sanningsenliga?