Våra tjänster

Vi har många olika tjänster som kan passa dig! Vill du veta mer om våra tjänster klicka på knappen nedan!

Bra att veta

Här har vi samlat sådant som kan vara bra att veta
och information som vi tycker är intressant och inspirerande.

Hoppas att du också tycker det.

Läs mer

Om oss

Seven Stöd & Omsorg (SSO) är en ny verksamhet inom sociala tjänster för barn, ungdomar och unga vuxna. Vår utgångspunkt är från en tydlig värdegrund som är baserad på många års erfarenhet. Det som ligger I fokus för oss är ungdomen och dennes behov, önskemål samt ge stöd och rätt förutsättningar.

Vi har som mål att hitta de bästa lösningarna åt våra arbetsgivare samt skapa trygga och långa relationer för våra ungdomar. Det vi erbjuder idag är familjehem, jourhem och individanpassad dagverksamhet i Mellansverige.

Ensamhet är inget val
Drivkraften hittar vi av viljan att kunna ge unga människor de rätta förutsättningarna för en bättre framtid. Vi har valt att dela upp verksamheten i två olika områden som är Hjälp med placeringar i olika boendeformer och individuellt uppbyggd stöd. Här kan barn och ungdomar med psykisk ohälsa, psykosocial problematik, missbruks- och beroendeproblematik, beteendestörningar samt neuropsykiatriska funktionshinder få den trygghet och det stöd som individen behöver.

Seven Stöd & Omsorg
Namnet I sig säger mycket om företaget. Vår gemensamma fokus ligger på relationens betydelse i behandlingen vars byggsten är kognitivt beteendeterapeutiska metoder. Med hjälp av lärlingsprogram, aktiv fritid och individuella utbildningslösningar kan vi erbjuda ungdomen en allt i ett lösning för ett fungerande liv. Eftersom den viktigaste relationen är den till familjen har vi som priotitet att vara med och ge stöd genom familjeterapi och förälderutblidning.